Velkommen med dit køretøj på KEA!

ParkZone udfører parkeringskontrol for KEA på Milnersvej 48.

Parkering er gratis for alle kursister, studerende, ansatte og gæster på KEA, men der skal parkeres korrekt jf. skiltningen på området.

Alle køretøjer (undtaget knallerter, motorcykler og trailere) skal derudover enten anvende de grønne parkeringspladser med p-skive eller registreres.
Se yderligere information om registrering herunder.

Hvis køretøjet ikke er registreret eller hvis man ikke parkerer korrekt jf. skiltningen i de anviste områder,vil man blive pålagt en afgift af ParkZone på

510 kroner

Dog udstedes dobbelt afgift ved parkering uden synlig tilladelse på pladser forbeholdt handikappede. Ordningen håndteres helt af Parkzone, og alle henvendelser skal ske til Parkzone.

Gæster

Som gæst er du velkommen til at parkere på alle parkeringsområder, der ikke er reserverede til særlige brugere.

Men følg anvisningerne på skiltene i området, og husk hver dag at registrere dit køretøjs nummerplade på den iPad, som er placeret centralt på skolen ved

Indgang A


Registreringen gælder kun for den dag, som registreringen er foretaget. Indtaster du din e-mail adresse eller mobilnummer får du tilsendt en kvittering.

Ansatte og elever

Som studerende, kursist eller ansat på KEA er du velkommen til at parkere i forbindelse med studie eller arbejde i det omfang, at der er ledige pladser.

Men du skal registrere dit køretøjs nummerplade her, før du parkerer, og du skal parkere korrekt jf. skiltningen på området.

Du kan til enhver tid ændre registreringen, hvis du f.eks. udskifter dit køretøj eller låner et andet.

Der går op til 15 minutter, fra du har registreret en nummerplade, til parkeringstilladelsen er gyldig.

Som underviser registrerer du for 12 måneder ad gangen. Som studerende for 6 måneder ad gangen.

På alle skoler er der angivet et særskilt område forbeholdt personalet.

Adgang

Du skal logge ind via KEA's it-system med din vanlige bruger.

Hvis du ikke er kan huske din bruger eller kode, kan du rette henvendelse til it-afdelingen.